Myčky nádobí RM Gastro

Zpět na Mycí technika

Myčky QQ jsou určeny k mytí skla a nádobí. Konstrukce myček je celonerezová a jednoplášťová. Mytí je uskutečňováno vodou o teplotě 55 °C, která je přes filtry čerpána do vany. Oplachová voda z bojleru o teplotě 85 °C je vytlačována tlakem přiváděné vody. Při mytí talířů je nutné předem odstranit hrubé nečistoty pomoci tlakové sprchy.
Oschnut...

Zobrazit

Myčky QQ jsou určeny k mytí skla a nádobí. Konstrukce myček je celonerezová a jednoplášťová. Mytí je uskutečňováno vodou o teplotě 55 °C, která je přes filtry čerpána do vany. Oplachová voda z bojleru o teplotě 85 °C je vytlačována tlakem přiváděné vody. Při mytí talířů je nutné předem odstranit hrubé nečistoty pomoci tlakové sprchy.
Oschnutí talířů je zajištěno rozdílem teploty oplachové vody 85 – 90 °C a okolního vzduchu, čímž dojde k odpaření vody z nádobí.

Myčky jsou vybaveny elektronickým panelem, který je snadno ovladatelný. Jednoduchost ovládání zkracuje dobu potřebnou na vyškolení personálu a snižuje možnost omylu na minimum.

 • Celonerezové provedení

 • Filtr mycí vany

 • Dávkovače oplachového i mycího prostředku u všech modelů QQ

 • Uživatelsky přátelská řídicí jednotka

 • Možnost nastavení kratšího/delšího cyklu mytí 

Typ NT 40 je jednoplášťový a je určen pouze pro mytí skla. Typy NT 50 a NT 50B jsou dvouplášťové a jsou doporučovány pro mytí skla a talířů. Všechny modely NT mají lisovanou mycí vanu pro co nejsnazší čištění.
Mytí je uskutečňováno vodou o teplotě 55 °C, která je přes ltry čerpána pomocí mycího čerpadla z vany. Oplachová voda z bojleru o teplotě 85 °C je vytlačována tlakem přiváděné vody. Při mytí talířů je nutné jejich opláchnutí tlakovou sprchou a odstranění hrubých nečistot.

Oschnutí talířů je zajištěno rozdílem teploty oplachové vody 85 – 90 °C a okolního vzduchu, čímž dojde k odpaření vody z nádobí.
Myčky jsou vybaveny elektronickým panelem, který je snadno ovladatelný. Jednoduchost ovládání snižuje možnost omylu na minimum a dobu potřebnou na vyškolení personálu. Panel je vyroben tak, aby odolával stříkající vodě, pro zvýšení bezpečnosti je pod nízkým napětím.

 • Dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený časově

 • Elektronické ovládání

 • Otočná horní a dolní mycí ramena

 • Oplachová voda z bojleru o teplotě 85 °C

 • Celonerezové provedení s lisovanou vanou

 • Regulovatelný termostat bojleru

 • Přívodní tlak: 2 - 4 bary

 • Vstupní teplota: 10 - 80 °C 

Profesionální myčky řady TT určené do všech provozů vyžadujících bezchybné mytí, dodržování norem HACCP, vysoký hygienický standard a vysoký uživatelský komfort. Myčky řady TT jsou charakteristické masivní nerezovou konstrukcí z AISI 316 v plně izolovaném dvouplášťovém provedení s odhlučněnými dveřmi.
Myčky mají lisovanou vanu a oblé rohy v mycím prostoru pro snadné čištění a maximální hygienu.

Ovládání myčky je zajištěno přes jednoduchý a přehledný dotykový panel SmartButton, vybavený digitálním displejem informujícím obsluhu o průběhu mycího cyklu. Displej rovněž zobrazuje diagnostické hlášení např. o množství čistících detergentů a otevřených dveřích nebo o poruchách (chybová hlášení). Rychlý ohřev vody při napouštění mycí lázně - nejdříve se nahřeje voda v bojleru na 82 °C a až potom dojde k napuštění mycí lázně touto předehřátou vodou (topná tělesa v bojleru mají vyšší výkon, takže se urychlí první nahřátí stroje). Požadovaná teplota mycí lázně je cca 55 °C.
Program šetření energie – patentovaný, elektronicky řízený proces, který umožní nahřát myčku na správnou teplotu o 30 % rychleji, čímž ušetří pokaždé 10 minut.

 • Dvouplášťové provedení konstrukce
 • Dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený elektronicky

 • Dvoucestné čerpadlo – pro každé mycí rameno je veden přívod vody zvlášť

 • Elektronické ovládání s digitálním displejem

 • Regulovatelný termostat boileru

 • Odpadové čerpadlo

 
EquaLizer ® EvoLution 2® UltraRinse 2® SmartButton

Nový systém díky patentovanému dvoucestnému čerpadlu umožňuje snížit provozní náklady, zlepšit výsledky mytí, snížit hlučnost (-3 dB), snížit počet náhradních dílů.
Nový systém vypouštění odpadní vody: snižuje spotřebu vody (15 l oproti 33 l, -55%, 11.500 l za rok), snižuje spotřebu detergentů (díky čistší vodě), lepší výsledky (oplach s menší „pracností“)

Nová technologie oplachu pro: zajištění konstantních mycích výsledků, snížení spotřeby vody, snížení provozních nákladů, snížení negativních vlivů na prostředí
Kontrolní panel „jemného dotyku“, který je srozumitelný a snadno ovladatelný. Několik funkčních kláves, světelných kontrolek
a multifunkční displej s údaji o rychlém ohřevu a teplotě vody v mycí lázni a bojleru. Jednoduchost ovládání snižuje možnost omylu na minimum a snižuje se doba potřebná na vyškolení personálu. Panel je vyroben tak, aby odolával stříkající vodě, a pro zvýšení bezpečnosti je pod nízkým napětím. 

Myčky nádobí RM Gastro Počet produktů: 45

Celkem 45 produktů